MOJE SLUŽBY...

Moudrý člověk neposkytuje správné odpovědi, nýbrž klade správné otázky.

 

Životní koučink

 • OTEVÍRÁ VÁŠ PŘÍBĚH
 • KLADE OTÁZKY, KTERÉ ŘETĚZÍ AŽ V ŘEŠENÍ VAŠÍ ZAKÁZKY PRO KOUČINK
 • DETEKUJE TÍŽIVOU NEGATIVNÍ MYŠLENKU
 • PŘEPÍNÁ DO PŘÍBUZNÉHO OBORU KOUČINKU - TERAPIE
 • KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ TECHNIKOU PŘENASTAVÍ TÍŽIVOU MYŠLENKU NA NÁHRADNÍ MYŠLENKU, KTERÁ UŽ NEBRÁNÍ V AKTIVITÁCH
 • PO OŠETŘENÍ MYSLI KOUČINK POKRAČUJE AŽ K VYTYČENÉMU CÍLI

Ceník

Životní koučink
Kč/h
Přenastavení mysli - kognitivně behaviorální technika
Kč/h

Koučink osobního rozvoje

 • BUDOVÁNÍ SEBEÚCTY A ODSTRAŇOVÁNÍ PŘEKÁŽEK
 • VYJASNĚNÍ SI VIZÍ
 • PŘEVZETÍ ZODPOVĚDNOSTI ZA VÝSLEDKY
 • STANOVENÍ EFEKTIVNÍCH CÍLŮ
 • VIZUALIZACE A AFIRMACE POŽADOVANÝCH VÝSLEDKŮ
 • PLÁNOVÁNÍ A PODNIKÁNÍ RAZANTNÍ AKCE
 • VYUŽITÍ ZPĚTNÉ VAZBY
 • UPLATNĚNÍ ZÁKONA PŘITAŽLIVOSTI
 • ZDÁNLIVĚ NEMOŽNÝ SEN SE STÁVÁ MOŽNÝM

Ceník

Koučink osobního rozvoje
Kč/h
Soukromé lekce
 Kč/h

Přenastavení mysli

 • SITUACE VZNIKU TÍŽIVÉ NEGATIVNÍ MYŠLENKY
 • EMOCE
 • ARGUMENTACE
 • POSOUZENÍ STANOVENÝCH CÍLŮ
 • V ČEM SE PODCEŇUJEME
 • VARIANTY JAK BY SITUACE MOHLA DOPADNOUT
 • KOGNITIVNÍ OMYLY
 • UDĚLENÉ RADY
 • NÁHRADNÍ MYŠLENKA

Ceník

Kognitivně behaviorální techniky
 Kč/h

Personální poradenství

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Ceník

Poradenství
Kč/h

Koučink je efektivní cesta k cíli......

SEBEDŮVĚRA

 • Chci zvýšit svoji sebedůvěru a sebejistotu.
 • Chci si ujasnit životní vize.
 • Cítím se vnitřně prázdný/á, nenaplněný/á, nic mě neuspokojuje.
 • Chci se umět zdravě prosadit.
 • Moje postoje a myšlenky jsou pro mě brzdou. Chci odbrzdit!
 • Nevím, jak sám/a sebe motivovat, cítím se být vyhořelý/á.
 • Chci se umět efektivně rozhodovat a stát si za svými názory.
 • Chci něco změnit, ale nevím co.
 • Chci umět pracovat se svou myslí.

VZTAHY

 • Jen obtížně se dokáži domluvit se svým partnerem/ partnerkou.
 • Chci se stát přínosným člověkem pro ostatní.
 • Nedostává se mi podpory od partnera/ partnerky pro to co dělám.
 • Chci umět ve vztazích vyřešit komfliktní situace.
 • Chci ve svém životě něco změnit, ale nevím kde začít.
 • Nedaří se mi v partnerských vztazích a já nevím proč.
 • Nevím jak změnit, aby se mi nerozpadával každý partnerský vztah.
 • Chci v mém týmu zvýšit vzájemnou důvěru.
 • Chci si rozumět se svými dětmi/ sourozenci/ rodiči.

PODNIKÁNÍ

 • Chci lépe řídit svůj čas.
 • Chci získávat nové zákazníky.
 • Chci zlepšit komunikaci v rámci týmu.
 • Chci dotahovat věci do konce.
 • Chci motivovat podřízené a zlepšit tak výsledky.
 • Nechci, aby mi práce přetékala přes hlavu.
 • Chci umět delegovat.
 • Chci řídit firmu efektivněji.
 • Nemám výsledky, přestože podnikám už delší dobu.
 • Chci, aby moje firma rostla.
 • Chci změnit firemní kulturu.

OBCHOD

 • Chci být obchodníkem.
 • Chci umět získávatz nové zákazníky.
 • Chci umět zaujmout protistranu.
 • Chci umět zvládat námitky.
 • Chci zvýšit obrat firmy.
 • Podnikám dlouho, ale výsledky se nedostavují takové, jaké očekávám.
 • Chci zvyšovat své osobní výsledky.
 • Pociťuji štěstí, přesto chci vědět, zda pro mě existuje ještě další level štěstí.
 • Chci vědět, jak pracovat se svou myslí, aby moje výsledky a úspěchy byly ještě větší.
 • Chci předávat své dovednosti.

LEADERSHIP

 • Chci, aby týmová komunikace byla na vyšším stupni.
 • Chci být inspirací pro své okolí.
 • Chci umět motivovat kolegy.
 • Chci umět lépe plánovat.
 • Chci umět v rámci týmu delegovat.
 • Chci zvýšit důvěru v mém týmu.
 • Chci dělat efektivní porady.
 • Chci zvládat vystupovat na veřejnosti.
 • Chci si umět stát za svými názory.
 • Chci posunout řízení lidí na vyšší level.
 • Chci dosahovat úkolů s lehkostí.

KOMUNIKACE

 • Chci, aby týmy lépe komunikovaly.
 • Moje partnerské vztahy se mi rozpadávají a já nevím, kde je chyba.
 • Chci lépe komunikovat v pracovních i osobních vztazích.
 • V mém týmu chybí důvěra, chci jí obnovit.
 • nechci mít obavy z vystupování na veřejnosti.
 • Cítím, že by se ve mně dalo něco zlepšit, ale nevím co.
 • Chci být pro ostatní charizmatickou osobností.
 • Nechci už být pro ostatní outsider.

OSOBNÍ ROZVOJ

 • Chci se naučit efektivnímu rozhodování
 • Chci umět plánovat, věci mi přetékají pres hlavu.
 • Chci si ujasnit své vize.
 • Chci přestat mluvit, chci konat.
 • Chci si vybudovat návyky, odbourat zlozvyky.
 • Chci umět dotahovat věci do konce.
 • Chci najít způsob pro dosažení vyšších cílů.
 • Chci změnu, ale nevím, kde začít.
 • Chci si ujasnit své postoje, priority a hodnoty.

KARIÉRA

 • Moje práce mě už nenaplňuje, chci změnu.
 • Jsem přetížený/á, nevím co dřív. Chci umět dotahovat věci do konce.
 • Jsem zaměstnanec a chci začít podnikat.
 • Chci umět motivovat své podřízené.
 • Chci si ujasnit, jakým směrem se mám v životě vydat.
 • Chci ve firmě vyšší pozici.
 • Chci být skvělý/á na nové vyšší pozici ve firmě.
 • Chci být pro kolegy autoritou.
 • Chci být charizmatickým člověkem.
 • Nechci opakovat stejné chyby.

Objevili jste oblast pro změnu?

NAPIŠTE MI...

Ozvu se Vám co nejdříve.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.