JAK SE MI POVEDLO VYHOŘET

 

Hlasový záznam klikni ZDE:

Poslechněte si mojí otevřenou zpověď o tom, jak se mi povedlo vyhořet, 
a jak jsem hledala cestu k uzdravení.

 

JAK SE ZBAVIT SYNDROMU VYHOŘENÍ

 

UDĚLEJ SI DOTAZNÍK SYNDROMU VYHOŘENÍ AŤ VÍŠ, KDE SE NACHÁZÍŠ

D  O  T  A  Z  N  Í  K SYNDROM VYHOŘENÍ

Vezmi si tužku a papír a odpověz si, jak často máš následující pocity a zkušenosti. Dozvíš se tak kousek pravdy o sobě. Pomocí stupnice 1-7 ohodnoť, do jaké míry jsou tvoje výroky pravdivé. Vybírej jen z nabízených možností a jen jednu možnost:

1 bod NIKDY; 2 body JEDNOU NEBO DVAKRÁT; 3 body ZŘÍDKA; 4 body NĚKDY; 5 bodů ČASTO; 6 bodů VĚTŠINOU; 7 bodů VŽDY

                                              

Klíč jak si dotazník okamžitě a nezávazně vyhodnotit, se dozvíš u poslední otázky.

 • 1
  Byl(a) jsem unaven(a).
 • 2
  Byl(a) jsem v depresi (tísni).
 • 3
  Prožíval(a) jsem krásný den.
 • 4
  Byl(a) jsem tělesně vyčerpán(a).
 • 5
  Byl(a) jsem citově vyčerpán(a).
 • 6
  Byl(a) jsem šťastná(šťasten).
 • 7
  Cítil(a) jsem se vyřízen(á), zničen(á).
 • 8
  Nemohl(a) jsem se vzchopit a pokračovat dále.
 • 9
  Byl(a) jsem nešťastný(á).
 • 10
  Cítil(a) jsem se uhoněný(á) a utahaný(á).
 • 11
  Cítil(a) jsem se jakoby uvězněn(á) v pasti.
 • 12
  Cítil(a) jsem se jako bezcenný(á).
 • 13
  Cítila jsem se utrápen(a).
 • 14
  Tížily mě starosti.
 • 15
  Cítil(a) jsem se zklamán(a) a rozčarován(a).
 • 16
  Byl(a) jsem sláb(a) a na nejlepší cestě k onemocnění.
 • 17
  Cítil(a) jsem se beznadějně.
 • 18
  Cítil(a) jsem se odmítnut(a) a odstrčen(a).
 • 19
  Cítil(a) jsem se pln(á) optimismu.
 • 20
  Cítil(a) jsem se pln(á) energie.
 • 21
  Byl(a) jsem pln(á) úzkostí a obav.

SYNDROM VYHOŘENÍ
V OSOBNÍM ŽIVOTĚ

Jaké faktory podporují vznik syndromu vyhoření?

 • ZVÝŠENÁ PRACOVNÍ ZÁTĚŽ
 • TRVALÉ PŮSOBENÍ RUŠIVÝCH VLIVŮ
 • NEDOSTATEK SAMOSTATNOSTI A NEUSTÁLÁ KONTROLA
 • BEZOHLEDNOST KOLEGŮ A NESPRAVEDLNOST NADŘÍZENÝCH
 • NESOULAD MEZI HODNOTOVÝM SYSTÉMEM PRACOVNÍKA A FIRMY